Velkommen til Idefagskolen

Siden oppstarten i 1990 har Idefagskolen utdannet over 3000 studenter. For mange av disse har det vært begynnelsen på en spennende yrkeskarriere, jobbstarten innen media, design og kommunikasjon.

Vi gir fordypning i spennende fagområder innen medier, design og kommunikasjon. De senere år har flere og flere studenter fra høyskoler og universiteter søkt til skolen for å få en yrkesfaglig kompetanse.

Idefagskolen er en avdeling i Treider Fagskoler AS, lokalisert i Oslo i en kreativ campus sammen med Bilder Nordic School of Photography og SoFI – School of Fashion Industry.

Om Idefagskolen

Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge oss. Idefagskolen har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkedets behov.

Idefagskolen har en praktisk tilnærming til fagene. Vi vektlegger verktøyjobbing framfor forelesninger og lesesal. Høyt profesjonelle fagpersoner er tilgjengelig og jobber sammen med studentene.
Veiledning og tett kontakt mellom student og lærer er et kjennetegn for Idefagskolen. Problembasert læring, refleksjon og kreative prosesser mellom student, lærer og studentene imellom er et annet kjennetegn.
Idefagskolen har kompetanse innen de fleste medieområdene. Dette kommer ofte til uttrykk i prosjektarbeid der den tverrfaglige kompetansen nyttiggjøres. Studentene får dermed innsikt i fagområder utover sitt eget.
De beste læringseksemplene er konkrete prosjekter der næringsliv og offentlig virksomhet er kundene. Som student lærer du arbeidsprosessen fra ide til ferdig produkt. På denne måten blir du tryggere på produksjonsprosessene.
På Idefagskolen er vi innovative og nytenkende. Vi holder oss oppdatert og følger med i utviklingen. Dette skaper stolte og modige studenter og ansatte som styrker vår posisjon blant verdens beste skoler.
(Ref. kåring april 2014 i ” Animation Career Review”)

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som raskt vil ut i arbeidslivet eller som ønsker ny jobb. Hvis dette er målet ditt bør du velge Idefagskolen. Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom utdanningen skal du tjene på i årene som kommer. Om du i tillegg kan vise til gode resultater vil du bli ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opp-læring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Fagskolen utgjør, sammen med høyskole- og universitetsutdanninger, tertiærnivået i utdanningssystemet, det vil si nivået over videregående skole.

Fagskoleutdanningene er tilpasset flere målgrupper – både dem som etter videregående vil raskt ut i et praktisk yrke – og dem som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller mer utdanning innenfor en yrkesretning de allerede er i.

Idefagskolen er en avdeling i Treider Fagskoler AS. Skolen tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile og kreative området med godkjenninger i henhold til fagskoleloven. Dette innebærer blant annet at du kan søke studiefinansiering fra Lånekassen.

Utdanningene er praktiske, direkte jobbkvalifiserende innenfor mange ulike bransjer og funksjoner, og de går fulltid over ett til fire semestre på dagtid.

Faglig aktuelle utdanninger kombinert med kvalifiserte forelesere med lang erfaring fra næringslivet gjør våre studenter høyaktuelle i dagens arbeidsmarked. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i jobb etter endt utdanning.

Om våre lærere

Marit Andreassen
Marit AndreassenFagansvarlig Interiør, Visual Merchandising/Retail Design
Marit er fagansvarlig og lærer på Interiør og Visual Merchandiser/Retail Designer. Hun har skrevet fagplaner til begge linjene og er opptatt av hvordan et rom kan påvirke oss mennesker. Marit er faktisk så opptatt av det at hun skriver en fagbok om Retail Design i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Hun har også gjort flere studier i faget. Utdannelsen sin tok hun på Sverre Wolff Dekorasjon og Reklameskole, det som nå heter Westerdals Eksponeringsdesign.

Marit har lang erfaring både som Studierektor på Westerdals Eksponeringsdesign som Sisteleddsansvarlig og Inspirator på Jernia, som Retail Designer og med eget firma hvor hun designet møbler, interiør og utstillinger.

Ved siden av å være fagansvarlig og lærer har Marit sitt eget firma hvor hun holder kurs og foredrag.

Marit er en glad og positiv person som får gåsehud og tårer i øya når hun ser mennesker vokse på kreativitet og kunnskap.

Henning Birkeland
Henning BirkelandFagansvarlig 3D Design og 3D Animasjon
3D på Idefagskolen er synonymt med Henning. For han er 3D livsstil, hobby og profesjon. Henning har en solid erfaring i software. Han begynte å lære seg ulike 3D-software allerede tidlig på 90-tallet. Henning utdannet seg først som Multimediadesigner og studerte deretter 3D hos Autodesk (den gang Alias) sitt utdanningsenter i Belgia.

Henning har 14 års erfaring som lærer innen 3D og han har selv skrevet både fagplaner og alle kompendier som brukes i de to 3D-utdannelsene på Idefagskolen.

I tillegg til å være faglærer driver Henning et eget firma hvor han har gjort prosjekter for en rekke anerkjente firmaer og deltatt på en mange animasjons- og reklamefilmer.

Henning har i løpet av sine 14 år som lærer utdannet over 300 studenter hvor mange av disse jobber i sentrale roller i 3D-bransjen i dag.

Henning er en leken fyr som deltar i de fleste events tilknyttet 3D – og det er vel lov å si at han er en sann fagidiot.

Sjekk hans egen hjemmeside www.henningb.com

Wictor Leonard Faanes
Wictor Leonard FaanesFagansvarlig Mediedesign
Wictor var med å planlegge oppstarten av Idefagskolen i 1990. Var først lærer på Dekoratørlinjen. Deretter planlagt, etablert og vært lærer på Grafisk design, Multimedia, 3D Design, 3D Animasjon og Mediedesign.

Utdannet som Dekoratør på slutten av 60-tallet og deretter jobbet med det meste innen grafisk design og produksjon. Har utgitt lærebok i Mediedesign på Aschehoug forlag og er en komplett fagidiot.

Han er med i Anthon B. Nilsens Edutech-gruppe og er ansvarlig for skolens websider og brosjyremateriel.

Noen av kundene vi har jobbet for: