RETAIL DESIGNER - PRACTICAL

  • Er du opptatt av butikkutforming?

  • Er du opptatt av totalkonseptet, nytenkning og kreative løsninger inn mot detaljhandel?

  • Vil du lære om hva som skaper høyere omsetning i en butikk?

  • Følger du med på trender i tiden?

  • Vil du være med og skape nye opplevelsesuniverser for kundene i fremtiden?

Dette er Retail Designer - Practical

Fagemnene innenfor Retail Designer – Practical gir deg kunnskapen til å formidle virksomhetens totale konsept og identitet. Du eksponerer kommunikasjon mellom produkt og forbruker samtidig som du gjør varene tydelige og tilgjengelige for kunden. Målet er å skape et opplevelsesunivers som skal friste forbrukerne innenfor
alle medier.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk fokusert. Lærer har tett kontakt med studentene og har sitt tilholdssted i avdelingen. Det vektlegges veiledning og utvikling i prosessen. Kontakten med næringslivet sørger for at du til enhver tid har nye og spennende oppgaver å arbeide med. Du vil få jobbe med prosjekter for eksterne kunder og være ute i praksisperiode. Dette vil gi deg relevant praktisk erfaring og være en hjelp for deg i arbeidet med å knytte egne og nyttige kontakter.

Hva kan du bli?
Etter fullført utdanning vil du har arbeidsmuligheter innenfor områder som blant annet Retail Design, Visual Merchandising, Eksponeringsdesign eller som Dekoratør.

Om Retail Designer – Practical
Fagemnene innenfor Retail Designer – Practical gir deg kunnskapen til å formidle virksomhetens totale konsept og identitet. Du eksponerer kommunikasjon mellom produkt og forbruker samtidig som du gjør varene tydelige og tilgjengelige for kunden. Målet er å skape et opplevelsesunivers som skal friste forbrukerne innenfor alle medier.

Hvor kommer du til å jobbe?

Etter et år på Retail Designer - Practical studiet vil du har arbeidsmuligheter innenfor områder som blant annet Retail Design, Visual Merchandising, Eksponeringsdesign eller Dekoratør.

De store møbelvarehusene som for eksempel Ikea ansetter gjerne studenter fra skolen når de har behov for nyansatte. Det er stort behov for kreative talenter med entusiasme og pågangsmot i bransjen.

Hvordan lærer du?
På Idefagskolen lærer du å bruke butikken og varene som blikkfang for å få fokus og oppmerksomhet fra forbrukeren eller kunden. Retail Designer – Practical handler om tett samspill med de tanker virksomheten har om produktet og hvordan dette blir kommunisert via butikken til kunden. Som student vil du lære å utvikle visuelle uttrykksmåter, få trend- og konseptforståelse, samt få kjennskap til forbrukeratferd.

Det nære samarbeidet mellom skolen og næringslivet gjør oss i stand til å oppfatte tendenser og utviklingsområder i bransjen, og raskt implementere dette i utdanningen.

Studieinformasjon - SØKNAD

Retail Designer – Practical er en ettårig fagskole- utdanning. Vi praktiserer rullerende opptak. Vi tar inn kvalifiserte søkere så lenge det er ledige studieplasser. Det lønner seg å være tidlig ute med å sende inn søknad.

Neste oppstart 30. august 2016
Studiested Oslo
Varighet To semestre ett år
Pris Ett års utdanning ved Idefagskolen koster for skoleåret 2016-2017 kr. 53.000,- pr. semester.
Godkjenninger Godkjent for lån og stipend i Lånekassen.
NOKUT-godkjent
Fagskolepoeng 60
Søk på studiet

Praktisk erfaring med prosjekter.

Idefagskolen har tett kontakt med næringslivet, og hvert år jobber studenter med reelle prosjekter for eksterne kunder. Merkevareledelse gir deg innblikk i de til en hver tid forskjellige kommunikasjonsplattformer. Emnet gir spesiell opplæring i hvordan Retail Design ivaretar merkevareidentitet i de rommelige arenaer.

Kommunikasjon gir innblikk i hvordan man strategisk kommuniserer med rommet og merkevarene. Presentasjon gir innsikt i hvordan merkevarer blir presentert og hvordan dette samsvarer med merkevarens identitet.

Entreprenørskap gir deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan studenten selv kan starte sitt eget firma og etablere sin egen merkevare.

Retail Designer – Practical omhandler teknikker og virkemidler for hvordan varer og produkter presenteres i butikken og i utstillinger på en kommersiell måte. Fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi.

FAGEMNER RETAIL DESIGNER - PRACTICAL

Kreative teknikker gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer. Teambuilding skal lære deg hvordan man samarbeider med andre kreative mennesker i en gruppe.

Frihåndstegning gir innsikt i enkle teknikker som gir forklarende tegnetekniske resultater for presentasjon til kunde. Form og komposisjon gir grunnleggende begrep for eksponeringsteknikker.

Fargelære favner læren om fargepsykologi, NCSsystemet og fargesetting som et virkemiddel i Retail Design.

Presentasjon er en del av alle mappeinnleveringer. Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemiddel for å gi deg tilnærming til næringslivet og kunne gjøre gode forklaringer og presentasjoner på Retail Design-løsningene.

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger i butikker og utstillinger.

er et viktig redskap for å kunne tilrettelegge faget Retail Design til de forskjellige menneskers ønsker, drømmer og behov. Trend forcasting er verktøy for å finne tendenser for nye endringer i samfunnet som vil gi innvirkning på menneskene i fremtiden.
«Forskning» eller studier i mennesker, målgrupper og fremtiden gir innsikt i form og funksjon i faget Retail Design i nåtid og fremtid.

Butikkplanlegging handler om rommets virkning på mennesker og hvordan lage kommersielle planløsninger med varene og kunden i fokus.
Materiallære viser hvilke materialer som kan brukes i utvikling av butikk-konsepter og innredningssystemer.
Belysning skal lære deg hvordan lyset er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal se og sanse varehandelens produkter.

Merkevareledelse gir deg innblikk i de ulike kommunikasjonsplattformene. Emnet gir spesiell opplæring i hvordan Retail Design ivaretar merkevareidentitet i de rommelige arenaer.
Kommunikasjon gir innblikk i hvordan man strategisk kommuniserer med rommet og merkevarene.
Presentasjon gir innsikt i hvordan merkevarer blir presentert og samsvarer med merkevarens identitet.
Entreprenørskap gir deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan studenten selv kan starte sitt eget firma og etablere sin egen merkevare.
Retail Designer – Practical omhandler teknikker og virkemidler for hvordan varer og produkter presenteres i butikken og i utstillinger på en kommersiell måte.
Fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi.

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.
Du vil arbeide med mac og programvarene du lærer er Photoshop, Illustrator, InDesign og Archicad.

Intervju med student Retail Designer - Practical

Showreel Retail Designer - Practical