MEDIEDESIGN

Som mediedesigner jobber du med design og produksjon av tekst, bilde og lyd. Mye av arbeidsprosessen handler om idéutvikling og kreativ tenking.

Som mediedesigner har du kompetanse innen informasjonsarbeid, reklame og markedskom- munikasjon, medierådgivning, illustrasjon, grafisk design, samt produksjon for film, TV, og nettbaserte tjenester.

Dette er Mediedesign

I utdanningen får du jobbe og leke deg med den avanserte programvarepakken Adobe Creative Collection 2014. I Mediedesignklassen kommer du til å møte andre studenter som brenner for det samme som deg, og du vil lære deg å arbeide profesjonelt opp mot relaterte yrkesgrupper. Du vil arbeide med et spekter av tilleggsprogramvare for web, apps og typografi som WordPress og Fontlab. Du vil lære å jobbe med alt fra tradisjonelle trykksaker til avanserte produkter for web, med lyd og bilder i bevegelse. Du får tilgang på programmer og utstyr som kreves for en profesjonell arbeidsgang.

Hva blir du?
Mediedesign har etablert seg som et nytt og spennende fagområde. Sammensmeltingen av den klassiske disiplinen Grafisk Design og vår nyere tids Multimedia- og Webdesign har gitt oss begrepet Mediedesign som en ny displin. Mediedesigneren må kunne beherske et spekter av høyst varierte verktøy. Behovet for allsidige og praktisk orienterte designere vil øke i et voksende arbeidsmarked.

Hva inneholder Mediedesign?
En designer må i dag forholde seg til lyd og bilder i bevegelse i like stor grad som man tidligere gjorde til tekst og bilde. Du må kunne kommunisere med oppdragsgivere og velge riktig medium og verktøy. Som student ved Mediedesign på Idefagskolen vil du lære å gjøre de rette valgene. Du vil få kompetanse og innsikt i arbeidsmetoder og kreative prosesser.

Hvor kommer du til å jobbe?

Behovet for allsidige og praktisk orienterte designere vil øke i et voksende arbeidsmarked. Enten du finner din drømmejobb i et reklamebyrå eller i et designstudio eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at dette er et etterspurt fagområde. Tidligere studenter er å finne i kreative yrker over hele verden.
  • I reklame-, design- og mediebyråer
  • I forlag, aviser og grafisk bransje
  • I film- og TV-bransjen
  • Innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor

Hvordan lærer du?
Mediedesign ved Idefagskolen er en praktisk rettet utdanning. Studenter, lærere og profesjonelle veiledere møtes i et kreativt og dynamisk miljø. Du vil lære å jobbe med alt fra tradisjonelle trykksaker til avanserte produkter for web, med lyd og bilder i bevegelse. Du får din egen arbeidsstasjon og de programmer som kreves for en profesjonell arbeidsgang. Du kan få arbeid i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, samt innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Studieinformasjon - SØKNAD

Mediedesign er en ettårig fagskolesutdanning. Vi praktiserer rullerende opptak. Vi tar inn kvalifiserte søkere så lenge det er ledige studieplasser. Det lønner seg å være tidlig ute med å sende inn søknad.

Neste oppstart 30. august 2016
Studiested Oslo
Varighet To semestre ett år
Pris Ett års utdanning ved Idefagskolen koster for skoleåret 2016-2017 kr. 53.000,- pr. semester.
Godkjenninger Godkjent for lån og stipend i Lånekassen.
NOKUT-godkjent
Fagskolepoeng 60
Søk på studiet

Praktisk erfaring med prosjekter.

Idefagskolen har tett kontakt med næringslivet, og hvert år jobber studenter med relle prosjekter for eksterne kunder. Dette gir deg nyttig læring og erfaring. Denne praktiske erfaringen kan også bidra til å skaffe deg gode kontakter for fremtiden. Du får din egen arbeidsstasjon på skolen, deltar i prosjektarbeid og bygger din egen portfolio helt frem til skoleårets slutt.

Mediedesign har etablert seg som et nytt og spennende fagområde. Sammensmeltingen av den klassiske disiplinen Grafisk Design og vår nyere tids Multimedia-, Apps- og Webdesign har gjort begrepet Mediedesigner til en meget anerkjent displin. Den Grafiske Designeren har blitt interaktiv og må i dag kunne mer enn bare å være god på design.

En Mediedesigner må også kunne beherske et bredt spekter av høyst varierte verktøy. Du vil utvikle og publisere webområder, mobilområder, iPad-applikasjoner og annet innhold for alle typer medier og enheter. Du lærer de fleste og viktigste av dem i et intenst og innholdsrikt år på Mediedesignstudiet.

FAGEMNER MEDIEDESIGN

• Formidling i digitale medier
• Multimedia/interaktive applikasjoner
• Webdesign
• iPad, Android, BlackBerry
• WordPress/CMS
• PHP og MySQL
• HTML5, XML, CSS3, jQuery
• SEO, UU og WCAG 2.0

• Skrift og typografi
• Layout og komposisjon
• Skissetegning, fargelære, idelære
• Sideombrekking, grids og modulsystemer
• Digital skissetegning og illustrasjon
• Annonser, plakater, reklamemateriell, brosjyre
• Produkson av bannere/grafiske elementer
• Innføring i trykkemetoder
• Utarbeidelse av logoer
• Informasjonsdesign
• Identitet og profil
• Trykksaker
• ADOBE programmene:
Photoshop, Illustrator, InDesign,
Dreamweaver, Edge Code, Flash,
Premiere Pro, After Effects,
Media Encoder, Bridge, Prelude
• WordPress, CMS, Mag+
• HTML5, XML, CSS3, jQuery
• Dramaturgi og Fortellerteknikk
• Redigering
• Storyboard og Animatics
• Videoteknikk og -produksjon
• Digitale bilder, Foto
• Motion Graphics & Animation
• Kommunikasjon
• Mediekunnskap
• Bransjekunnskap
Du kan lese mer om fagemnene til Mediedesign HER.

Intervju Linnea Vår Vilde Kalgraff

Showreel Mediedesign

Featured Works Mediedesign. Her kan du se et utvalg arbeider fra noen av en Mediedesigners arbeidsområder.