INTERIØR

Legger du merke til fargevalget og planløsningen når du kommer inn i et rom, hvordan bildene henger eller hvordan lyset er? Har du et bevisst forhold til kvalitet, estetikk, komfort og funksjonalitet? Ommøblerer du ofte? Er du opptatt av interiør og design?

Dette er Interiør

I studiet får du jobbe med spennende utfordringer innenfor faget. Undervisningen foregår i egen avdeling, hvor studentene har sine arbeidsplasser og god tilgang til datatekniske hjelpemidler. Lærer har tett kontakt med studentene og har sitt tilholdssted i avdelingen. Veiledning og utviklingsstimulerende prosesser vektlegges gjennom hele utdanningen.

Skolen har tett kontakt med næringslivet. Det legges opp til spennende samarbeidsprosjekter med næringen hvor man gis mulighet til å jobbe med reelle bransjeprosjekter. I utdanningens andre semester gjennomføres også praksisperiode i relevant bedrift.

Undervisningsmetoder
I utdanningen kombineres forelesninger, oppgaveløsning, case, prosjekt, bedriftsbesøk og mye egeninnsats. Dette gjøres for å bygge opp en god teoretisk og praktisk kunnskapsplattform som gjør deg i stand til å løse konkrete utfordringer du kan bli stilt overfor i yrkeslivet.

Hva forventer vi?
For å gjennomføre studiet kreves det modenhet og selvstendighet, og det forventes høy studieaktivitet og enga-sjert deltakelse gjennom hele studietiden. Vi har fokus på at du skal utvikle deg som individ samtidig som du skal mestre å samarbeide ved prosjektgjennomføringer.

Hvor kommer du til å jobbe?

Arkitekter og interiørarkitekter trenger dyktige personer med tanker, ideer, forslag og inspirasjon, og som er i stand til å visualisere ved hjelp av profesjonelle presentasjonsteknikker.
Etter fullført utdanning kan du jobbe som interiørkonsulent eller med innredning i en kjede som f.eks Ikea. Du kan jobbe hos leverandører av kjøkken, baderom eller kontormøbler. På et arkitektkontor, hos en husleverandør eller et byggefirma. Interessen for interiør og design vokser stadig. Bransjen har behov for ansatte med fagkunnskap om innredning, trender, farger og tekstiler.
Hva lærer du?
De beste læringseksemplene er konkrete prosjekter der næringslivet er oppdragsgiver. Som student lærer du arbeidsprosessen fra ide til ferdig produkt. På denne måten blir du tryggere på å mestre produksjonsprosessene når du går ut i jobb.

Det nære samarbeidet mellom skolen og næringslivet gjør oss i stand til å oppfatte tendenser og utviklingsområder i bransjen. Så snart noe nytt rører seg omsetter vi det til praktiske ferdigheter som du kan bringe med deg videre..

Studieinformasjon - SØKNAD

Interiør er en ettårig fagskolesutdanning. Vi praktiserer rullerende opptak. Vi tar inn kvalifiserte søkere så lenge det er ledige studieplasser. Det lønner seg å være tidlig ute med å sende inn søknad.

Søk på studiet

Praktisk erfaring med spennende prosjekter.

De beste læringseksemplene er konkrete prosjekter der næringsliv og offentlig virksomhet er kundene. Som student lærer du arbeidsprosessen fra ide til ferdig produkt. På denne måten blir du trygg på å mestre produksjonsprosessene når du starter i jobb.

Det nære samarbeidet mellom skolen og næringslivet gjør oss i stand til å oppfatte tendenser og utviklingsområder i bransjen. Så snart noe nytt rører seg omsetter vi det til praktiske ferdigheter som du kan bringe med deg videre. For å gjennomføre studiet kreves det modenhet og selvstendighet, og det forventes høy studieaktivitet og engasjert deltakelse gjennom hele studietiden.

Vi har fokus på at du skal utvikle deg som individ, samtidig som du skal mestre stor grad av samarbeid. Noen av prosjektene løser vi inhouse, men ofte søker vi ut og har den virkelige verden som øvingsarena.

FAGEMNER INTERIØR

Kreative teknikker gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.
Teambuilding skal lære deg hvordan man samarbeider med andre kreative mennesker i en gruppe.

Frihåndstegning gir innsikt i enkle teknikker som gir forklarende tegnetekniske resultater for presentasjon til kunde.

Form og komposisjon gir grunnleggende begrep for interiørteknikker.

Fargelære favner læren om fargepsykologi, NCS-systemet og fargesetting som et virkemiddel i Interiørdesign.

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet og kunne gjøre gode forklaringer og presentasjoner på Interiørdesign løsningene.

Presentasjon er en del av alle mappeinnleveringer.

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger.

Målgruppeanalyse er et viktig redskap for å kunne tilrettelegge faget Interiørdesign til de forskjellige menneskers ønsker, drømmer og behov.

Trend forcasting er verktøy for å finne tendenser for nye endringer i samfunnet som vil gi innvirkning på menneskene i fremtiden.

Forskning eller studier om mennesker, målgrupper og fremtiden gir deg innsikt i form og funksjon i faget Interiørdesign i nåtid og fremtid.

Romdisponering handler om bevissthet om det fysiske roms virkning på mennesker og å skape funksjonelle løsninger tilpasset rommets form og brukerne. Det kan være for private brukere eller offentlig miljø.

Materiallære viser hvilke materialer som kan brukes i utvikling av interiørkonsepter i private og offentlige rom.
Belysning skal lære deg hvordan lyset er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal være, se og bevege seg.

Konsept gir innblikk i hvordan man strategisk kommuniserer med rommet og brukerne. Presentasjon gir innsikt i hvordan et rom blir presentert og samsvarer med brukerens identitet.

Styling gri studenten forståelse og øvelser på hvordan man praktisk styler et rom. Fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi.

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.
Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.

Du vil arbeide med mac og programvarene du lærer er Photoshop, Illustrator, InDesign og ArchiCad.

Intervju student Idefagskolen

Showreel Idefagskolen